Åsas släktsidor
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,418  
- varav manliga 2,372 (53.69%)  
- varav kvinnliga 2,032 (45.99%)  
- varav av okänt kön 14 (0.32%)  
- varav levande 175  
Antal familjer 1,631  
Antal unika efternamn 774  
Totalt antal Foton 251  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 1  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 117  
Medellivslängd1 63 år, 281 dagar  
Tidigaste födelse (Erik I "Blodyx" HARALDSSON ca 895  

 Största livslängd1   Ålder 
Erik SVENSSON 110 år  
Malin Jonsdotter 107 år  
Lars Olof LINDGREN 103 år 210 dagar  
Kirstin BY 102 år  
Brita LARSDOTTER 99 år  
Brita ELIASDOTTER RUDIN 98 år 176 dagar  
Jonas Hakvin HEDLUND 97 år 352 dagar  
Jon ANDERSSON 98 år  
Maria MARKUSDOTTER 98 år  
Olga Matilda Persson 97 år 273 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.